Banane

Umursamamak, ilgilenmemek

Ne Zaman

zarf Eylemin hangi zaman diliminde olduğunu öğrenebilmek için sorulur.

Ne

zamir Hangi şey