Yöntem

Eş işaretlisi: Yol

isim Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika