Yıkmak

Eş işaretlisi: Zina fiil Kurulu bir şeyi parçalayarak dağıtmak, bozmak, tahrip etmek