Gezmek

fiil Hava alma, hoş vakit geçirme vb. amaçlarla bir yere gitmek, seyran etmek