Farklı

sıfat Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı