Evli

Eş işaretliler: Evlenmek,

sıfat Evlenmiş olan (kadın veya erkek)