Devlet

Eş işaretliler: Atatürk, Şahit, Kamu, Tanık, Sağ, Canlı

isim, hukuk, toplum bilimi Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık