Video

Eş İşaretlisi: Kamera

isim Manyetik bantlar üzerinde yer alan veya sayısal olarak derlenmiş hareketli resimler dizisi