Seçim

Eş işaretliler: Meclis, Oy

isim, hukuk Kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap