İş Yeri

isim Bir görevin yapıldığı yer

İş

isim Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma