Akraba

isim Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler