Bilgi Vermek

Bir konu hakkında açıklayıcı konuşma yapmak

Bilgi

isim Öğrenme, araştırma ya da gözlem yolu ile edinilen gerçekler