Söz Vermek

deyim Bir işi yapacağını kesinlikle bildirmek

Söz

Eş işaretlisi: Teklif

isim Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme

Bir Şey

zarf 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz 2. Kararsızlık ifade biçimi