Fatiha

özel, isim Kur’an’ın ilk suresi

İ

Alfabenin on ikinci harfi