Kur’an

özel, isim, din b. Hz. Muhammed’e indirilen kutsal kitap