Mağara

isim Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in

Özel

sıfat Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî

Kur’an

özel, isim, din b. Hz. Muhammed’e indirilen kutsal kitap