Neden

zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin