Özür Dilemek

Yaptığı bir yanlıştan ötürü bağışlanmasını istemek

1000 – Bin

isim Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı

Davranış

isim Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket

CD

“Compact Disc” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma

Şiir (1. İşaret)

isim, edebiyat Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk

Başın Sağ Olsun

Ölen bir kişinin ardından yakınlarına söylenebilecek taziye sözü

Dede

Eş işaretlisi: Yaşlı

isim Torunu olan erkek, büyükbaba, büyükpeder

Sahte

sıfat Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece