Azrail

özel, isim, din b. Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevlendirilen melek, alıcı, can alıcı