Ve

Eş işaretlisi: İle

bağlaç İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz