Ve

Eş işaretlisi: İle

bağlaç İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz

İçin

edat Amacıyla, maksadıyla

10 – On

isim Dokuzdan sonra gelen sayının adı