Yoksul

sıfat Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, ülke), yoksuz, varlıksız, variyetsiz, fakir, fukara, zengin, varsıl karşıtı

Ama

Bağlaç Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin, velakin

2 – İki

isim Birden sonra gelen sayının adı

Ülke (1. İşaret)

isim Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket

Bir Şey

zarf 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz 2. Kararsızlık ifade biçimi