Yol

Eş işaretlisi: Yöntem

isim Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer

Aşk

isim Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, sevda, amor

Teke Tek

zarf Bire karşı bir, yeke yek