Anadolu

özel, isim Ön Asya’nın bir parçası olarak Türkiye’nin Asya kıtasında bulunan toprağı